کلیدواژه‌ها = حقوق ایران
تعداد مقالات: 3
1. آثار قرارداد انتقال تکنولوژی در حقوق ایران

دوره 4، شماره 9، پاییز و زمستان 1400

افشین مجاهد


2. واکاوی حقوقی تطبیقی نهاد وثیقه در پرتو قوانین ایران و انگلیس

دوره 4، شماره 8، بهار و تابستان 1400

10.22034/lc.2021.131069

حسین رحیمی خجسته؛ مرضیه فتحی برناجی