کلیدواژه‌ها = هزینه دادرسی
جایگاه هزینه دادرسی از منظر فقه امامیه، حقوق ایران و فرانسه

دوره 5، شماره 11، شهریور 1401، صفحه 483-502

10.22034/lc.2022.149753

علی ادبی فیروزجائی؛ رضا آقاعباسی؛ سید سجاد خالوئی تفتی