کلیدواژه‌ها = قانون اساسی
ارزیابی رویکرد قانون اساسی در تعیین ضوابط و مصادیق امر به معروف و نهی از منکر

دوره 5، شماره 13، اسفند 1401

10.22034/lc.2023.161593

رستم علی اکبری؛ حسین امینی؛ بهنام کریمی؛ جواد دارابی