نویسنده = علی زندی راد
نقش رسانه در پیشگیری از جرم

دوره 6، شماره 16، آذر 1402

10.22034/lc.2023.405390.1367

علی زندی راد؛ عبدالواحد بهمه ای


بررسی خلاء های قانونی در برقراری امنیت در دریا

دوره 1، شماره 1، اسفند 1397، صفحه 89-111

محمد قربان زاده؛ علی زندی راد؛ محمد کمالی