نویسنده = زهرا وهبی
جایگاه ترجمه دادگاهی در ایران و ایالات متحده امریکا

دوره 6، شماره 15، شهریور 1402، صفحه 381-391

10.22034/lc.2023.396455.1340

زهرا وهبی؛ محمد قربان زاده


جرم شناسی جنوب

دوره 5، شماره 13، اسفند 1401

10.22034/lc.2023.162887

زهرا وهبی؛ رستم علی اکبری


مسئولیت پزشکان در سیستم کیفری انگلستان

دوره 2، شماره 3، شهریور 1398، صفحه 113-125

زهرا وهبی


جایگاه قانون مداری در غرب با نگاهی ویژه به بریتانیای کبیر

دوره 2، شماره 2، خرداد 1398، صفحه 9-19

ایرج گلدوزیان؛ الهام حیدری نژاد؛ زهرا وهبی