نویسنده = الهام سلیمان دهکردی
حمایت کیفری از استفاده از اطلاعات نهانی در حقوق ایران

دوره 2، شماره 3، شهریور 1398، صفحه 33-65

الهام سلیمان دهکردی؛ سمیرا پیریایی


تبیین سرقت هویت در نظام کیفری ایران

دوره 2، شماره 2، خرداد 1398، صفحه 63-85

الهام سلیمان دهکردی؛ ارشیاناز حیدریان


تدابیر پیشگیرانه فنی جهت حفاظت از اطلاعات مالی در فضای سایبر

دوره 1، شماره 1، اسفند 1397، صفحه 9-38

الهام سلیمان دهکردی؛ زهرا صالح آبادی؛ کیانوش سمنگوئی