نویسنده = امین امیریان فارسانی
چالش ها و موانع مسئولیت کیفری در ربات های با قابلیت هوش مصنوعی

دوره 6، شماره 18، اسفند 1402

10.22034/lc.2024.449638.1458

امین امیریان فارسانی؛ سیدمحمد حسینی


اقتصاد جرم در تحلیل کثرت گرایی مجازات و فردی کردن آن

دوره 6، شماره 15، شهریور 1402، صفحه 259-268

10.22034/lc.2023.396030.1339

اسماعیل کشکولیان؛ محمود اشرافی مهابادی؛ امین امیریان فارسانی