نویسنده = عبدالواحد بهمه ای
نقش رسانه در پیشگیری از جرم

دوره 6، شماره 16، آذر 1402

10.22034/lc.2023.405390.1367

علی زندی راد؛ عبدالواحد بهمه ای


خشونت علیه زنان و راهکارهای پیشگیری از آن

دوره 5، شماره 11، شهریور 1401، صفحه 621-632

10.22034/lc.2022.150360

امیرحسن ابوالحسنی؛ عبدالواحد بهمه ای