نویسنده = سعید اسدزاده
جرم انگاری اظهار خلاف واقع مطلع در حقوق ایران

دوره 5، شماره 12، آذر 1401

10.22034/lc.2022.156010

سعید اسدزاده؛ فاطمه احدی؛ مجتبی کنجوری


بررسی فرآیند عدالت ترمیمی و چالش های فراروی آن در جرایم محیط زیستی

دوره 5، شماره 11، شهریور 1401، صفحه 337-353

10.22034/lc.2022.152385

سعید اسدزاده؛ فاطمه احدی؛ مجتبی کنجوری