نویسنده = جواد نادری عوج بغزی
تضمین حقوق شهروندی در پرتو رعایت اصل کیفی بودن قوانین کیفری

دوره 6، شماره 16، آذر 1402

10.22034/lc.2023.176686

فائز مقبل باعرض؛ جواد نادری عوج بغزی؛ احمدرضا امتحانی


تاملی در سیاست جنایی و تقنینی ایران در قبال تشهیر متهمان با نگاهی بر فقه و اسناد بین‌المللی

دوره 6، شماره 14، خرداد 1402، صفحه 143-158

10.22034/lc.2023.168002

علی پایدارفرد؛ جواد نادری عوج بغزی؛ احمدرضا امتحانی


مقایسه رکن مادی جرم سرقت رایانه‌ای با سنتی

دوره 5، شماره 13، اسفند 1401

10.22034/lc.2023.160275

علی پایدارفرد؛ احمدرضا امتحانی؛ جواد نادری عوج بغزی


واکاوی رویکرد کارشناسانه در احراز رابطه استناد

دوره 5، شماره 13، اسفند 1401

10.22034/lc.2023.162384

جواد نادری عوج بغزی؛ فاطمه صانعی


مقایسه رکن مادی جرم کلاهبرداری رایانه‌ای با سنتی

دوره 5، شماره 12، آذر 1401

10.22034/lc.2022.153416

علی پایدارفرد؛ جواد نادری عوج بغزی؛ احمدرضا امتحانی


ارزیابی فقهی-حقوقی تعدد واقعی در حدود، قصاص و دیات

دوره 5، شماره 12، آذر 1401

10.22034/lc.2022.157186

علی محمدی جورکویه؛ احمدرضا امتحانی؛ جواد نادری عوج بغزی


بررسی عوامل قطع رابطه استناد در حقوق کیفری

دوره 5، شماره 11، شهریور 1401، صفحه 169-191

10.22034/lc.2022.148615

جواد نادری عوج بغزی؛ احمدرضا امتحانی؛ علی پایدارفرد


آسیب‌شناسی قانو‌ن به‌کار‌گیری سلاح در تبیین موارد مجاز تیراندازی

دوره 5، شماره 11، شهریور 1401، صفحه 553-573

10.22034/lc.2022.150654

سامان اوجاقلو شهابی؛ جواد نادری عوج بغزی؛ سید رضا طباطبائی فر


معیار تفکیک جرم آدم‌ربایی از جرایم مشابه در نظام کیفری ایران

دوره 5، شماره 10، خرداد 1401، صفحه 431-451

10.22034/lc.2022.146025

احمدرضا امتحانی؛ جواد نادری عوج بغزی؛ علی پایدارفرد