دوره و شماره: دوره 5، شماره 12، آذر 1401، صفحه 1-400 
مقایسه رکن مادی جرم کلاهبرداری رایانه‌ای با سنتی

10.22034/lc.2022.153416

علی پایدارفرد؛ جواد نادری عوج بغزی؛ احمدرضا امتحانی


اعتبار امر مختوم در دعاوی مدنی و کیفری

10.22034/lc.2022.153419

امیر محمدی؛ محمدمهدی حیدری؛ سهیلا مرادی قلعه