دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، زمستان 1397، صفحه 1-176 
1. تدابیر پیشگیرانه فنی جهت حفاظت از اطلاعات مالی در فضای سایبر

صفحه 9-38

الهام سلیمان دهکردی؛ زهرا صالح آبادی؛ کیانوش سمنگوئی


4. بررسی خلاء های قانونی در برقراری امنیت در دریا

صفحه 89-111

محمد قربان زاده؛ علی زندی راد؛ محمد کمالی


7. بررسی اجمالی مقررات ارز دیجیتال و پیامدهای قانونی آن

صفحه 149-167

سعید سیاه بیدی کرمانشاهی؛ حمیدرضا کناری زاده