تجاوز به معلولین: اولین پژوهش اینترنتی مرتبط با تجاوز به افراد معلول

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، مدرس دانشگاه علمی و کاربردی اهواز، اهواز، ایران

2 کارشناس ارشد آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه پیام نور مرکز رشت، رشت، ایران (نویسنده مسئول)

3 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، مدرس دانشگاه علمی و کاربردی اهواز، اهواز، ایران

10.22034/lc.2023.160280

چکیده

پدیده دیوتیسم تحت عنوات تجاوز به معلولین زیاد مورد تحقیق و مطالعه قرار نگرفته است. برای بررسی و تحقیق درباره این که آیا این افراد دچار اختلال های روحی یا روانی هستند یک نظرسنجی اینترنتی از یک جمعیت آماری دویست و نه نفری صورت گرفته و نظرات و واکنش های آن ها در ارتباط با این موضوع ثبت شد. در اولین مشاهدات، پی بردیم که اکثر قریب به اتفاق این افراد به خاطر فعالیت جنسی مرتکب این عمل می شدند. گروه دیگر به واسطه تشویق تحریک شخص معلول به این اقدام سوق پیدا می کردند، این گروه از افراد برخلاف گروه قبلی به خاطر ترجیحات جنسی در ایجاد رابطه جنسی با افراد معلول یک مقاربت جنسی سالم و بدون هیچ گونه ناراحتی خواهند داشت. تحقیق آینده جهت تایید اطلاعات به دست آمده از این تحقیق ضرورت دارد. این مقاله در قالب ترجمه و به صورت تحلیلی و آماری به نگارش در آمده است و در صدد پاسخ به این سوال است که تجاوز به معلولین چگونه و آمار این تجاوز به زبان آمار در چه سطحی خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Sexual Attraction toward Disabilities: a Preliminary Internet-Based Study

نویسندگان [English]

  • Sadegh Fetili 1
  • Mohammad Fetili 2
  • Ebrahim Moghaddam 3
1 PhD student in Criminal Law and Criminology, Islamic Azad University, Semnan Branch, Semnan, Iran
2 Master of English Language Teaching, Payam Noor University, Rasht Center, Rasht, Iran (Corresponding Author)
3 PhD Student in Criminal Law and Criminology, Lecturer at Ahvaz University of Science and Technology, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Devotism, defined as sexual attraction toward disabilities, has not undergone extensive study. To verify whether devotees have characteristics suggestive of a paraphilia behavior, an ad hoc internet questionnaire was developed to study a population of 209 subjects enrolled from online devotee communities. With respect to the sexual preference, we observe a first population comprising subjects sexually attracted by disability per se and considers it as an erotic object. In the absence of disability, this group is also unable to become sexually aroused and experiences discomfort due to their condition. The second subpopulation comprises subjects attracted by specific characteristics of people with disabilities such as adaptability, fortitude, courage and ability to overcome obstacles. This group experiences low levels of discomfort for their sexual preference. Further studies will be necessary to confirm these data.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Devotism
  • Disability and Sexuality
  • Paraphilia
  • Sexual Attraction