بررسی تغییر از جرائم خیابانی به جرائم سایبری در آغاز همه‌گیری کووید-١٩ رویکردی به نظریه فعالیت های روزانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، مدرس دانشگاه علمی کاربردی واحد فرماندهی انتظامی استان خوزستان، اهواز، ایران

10.22034/lc.2022.155244

چکیده

ویروس کووید-19 تقریباً بر تمام جنبه های زندگی ما تأثیر گذاشته است. پژوهش حاضر از داده‌های ثانویه برای شناسایی الگوها و روندهای مرتبط با تغییر جرم از حوزه فیزیکی به حوزه سایبری استفاده می‌کند که به دنبال راه های جدیدی برای ارتکاب جنایت هستند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که در حالی که بسیاری از جرائم مانند سرقت، تجاوز و قتل در ابتدای همه‌گیری کاهش یافته است شاهد افزایش جرائم سایبری، سرقت وسایل نقلیه و خشونت خانگی هستیم. مطالعه فعلی به طور خاص به فیشینگ و روندهای جدیدی که به دلیل کووید-19 مشاهده می شود، می پردازد. این پژوهش مبتنی بر نظریه فعالیت های روزانه است و ارتباط آن را با فضای فیزیکی و فضای مجازی نشان می دهد. مفاهیم این مقاله می تواند توسط محققانی که می خواهند به تحقیق در مورد این پدیده جدید ادامه دهند، استفاده شود. توسعه آموزش فیشینگ جدید و برنامه‌های آگاهی دهنده باید حول سناریوهای احتمالی مرتبط با کووید-19 متمرکز شود. مطالعات نشان می‌دهد که قربانیان بیشتر در مواقع ترس و عدم اطمینان مانند همه‌گیری کنونی طعمه آن‌ها می‌شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Exploring the Shift from Physical to Cybercrime at the Onset of the COVID-19 Pandemic with an Approach to Routine Activity Theory

نویسنده [English]

  • Maryam Kamaei
PhD Student in Criminal Law and Criminology, Lecturer at Khuzestan University of Applied Sciences, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

The novel coronavirus has made an impact on virtually every aspect of our lives. The current study utilizes secondary data to identify patterns and trends related to shifting crime from the physical to the cyber domain. Our findings indicate that while a lot of crimes such as robbery, assault, rape, and murder have declined at the beginning of the pandemic, we are also witnessing a rise in cybercrime, vehicle theft, and domestic violence. The current study looks specifically at phishing and what new trends are observed due to COVID-19. The current work is grounded in routine activity theory and demonstrates its relevance to both the physical and cyberspace. The implications of our work can be used by scholars who want to continue researching this new phenomenon. Practitioners can utilize our findings to look for ways to improve the corporate security posture by protecting the employees and customers working from home. Developing new phishing training and awareness programs should be focused around possible scenarios involving COVID-19. Our study suggests victims are more likely to fall prey to those during times of fear and uncertainty like the current pandemic.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internet
  • Cybercrime
  • Phishing
  • Coronavirus
  • Routine Activity Theory