ابعاد فقهی و جرم شناختی شرط بندی در فضای مجازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران (نویسنده مسئول)

چکیده

  گستردگی و پیشرفت فضای مجازی مانند سایر دستاوردهای بشر در کنار منافع غیرقابل انکار آن مشکلات و معایبی را نیز ایجاد می کند، از جمله راه اندازی و رواج بازی های قمار و شرط بندی اینترنتی در این فضاست. قمار یکی از انواع بازی های مخرب و خانمان‌سوز است که متاسفانه با عنوان فریبنده ورزش فکری بر مفاسد آن سرپوش گذاشته می شود و از نظر اسلام این بازی ناسالم از گناهان کبیره و حرمت آن از ضروریات دین و مقتضای ادله اربعه است. در این نوشتار با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به بررسی ابعاد فقهی و نظریه های جرم شناسی و تدابیر پیشگیرانه این  پدیده پرداخته می شود. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که  قوانین حقوق ایران مانند مواد (705 تا 711 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (‌تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵) قابل تعمیم به قمار اینترنتی می باشند و به دلیل نقاط افتراقی که بین شرط بندی و قمار وجود دارد مواد مربوط به قمار قابل تعمیم به شرط بندی نبوده لذا ماده 2 قانون تشدید ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367  بر آن حاکم است. همچنین باید در نظر داشت که جرم انگاری تنها راه حل نیست بلکه جرم شناس باید مثل یک پزشک حاذق به علت یابی گرایش جوانان به قمار و به دنبال تدابیر پیشگیرانه باشد؛ چرا که پیشگیری همواره بهتر از درمان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Jurisprudential and Criminological Aspects of Betting in Cyberspace

نویسندگان [English]

  • Abolfath KHaleghi 1
  • Simin Farrokhi Nia 2
1 Associate Professor of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, Qom University, Qom, Iran
2 Master student of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, Qom University, Qom, Iran (Corresponding Author)
چکیده [English]

The expansion and development of cyberspace, like other human achievements, in addition to its undeniable benefits, also creates problems and disadvantages, including the launch of Roman games in gambling and online betting in this space. Gambling is one of the most destructive and home-burning games, which unfortunately is covered in its corruption as a deceptive intellectual sport. In this writing, with the descriptive-analytical method and the use of library resources, the jurisprudential dimensions and theories of criminology and the preventive measure of this phenomenon are examined. The results of this study show that Iranian law is as reliable as the articles (705 to 711 of the Islamic Penal Code (Punishment) approved in 1996) that may be available on the Internet, and because of the reasons for its openness between betting and gambling, the materials available on Betting is not reliable. Article 2 Law on Intensification of Bribery, Embezzlement and Fraud approved in 1988 of governs it. He should also keep in mind that criminalization is not the only solution, but he should be a physician, like a competent physician, to find the tendency of young people to gamble and seek preventive measures; because prevention is better than cure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gambling
  • Betting
  • Jurisprudence
  • Criminological theories
  • Cyberspace