تعداد مقالات: 114

2. ابعاد فقهی و جرم شناختی شرط بندی در فضای مجازی

دوره 4، شماره 8، بهار و تابستان 1400، صفحه 7-27

10.22034/lc.2021.130936

ابوالفتح خالقی؛ سیمین فرخی نیا


4. تدابیر پیشگیرانه فنی جهت حفاظت از اطلاعات مالی در فضای سایبر

دوره 1، شماره 1، زمستان 1397، صفحه 9-38

الهام سلیمان دهکردی؛ زهرا صالح آبادی؛ کیانوش سمنگوئی


5. جایگاه قانون مداری در غرب با نگاهی ویژه به بریتانیای کبیر

دوره 2، شماره 2، بهار 1398، صفحه 9-19

ایرج گلدوزیان؛ الهام حیدری نژاد؛ زهرا وهبی


7. جرم زایی در قوانین و مقررات ثبتی از طریق اعتبار بخشیدن به اسناد عادی

دوره 3، شماره 6، بهار و تابستان 1399، صفحه 9-27

10.22034/flj.2020.118836

ایرج گلدوزیان؛ مریم رجبی؛ سجاد لشکری آذر


9. واکاوی مبانی فقهی فور و تراخی در اخذ به شفعه

دوره 4، شماره 9، پاییز و زمستان 1400، صفحه 19-38

10.22034/lc.2022.138704

مرتضی رحیمی


11. ثبت بین‌المللی اختراعات در صنایع پزشکی

دوره 3، شماره 7، پاییز و زمستان 1399، صفحه 27-41

حمیدرضا منیبی؛ بیتا رمضان پور


14. حمایت کیفری از استفاده از اطلاعات نهانی در حقوق ایران

دوره 2، شماره 3، تابستان 1398، صفحه 33-65

الهام سلیمان دهکردی؛ سمیرا پیریایی


15. عدالت ترمیمی در نظام حقوقی ایران و دیوان کیفری بین المللی

دوره 1، شماره 1، زمستان 1397، صفحه 39-65

غلامحسین رضائی؛ یاسر شاکری


16. حمایت کیفری از حق بر محیط‌زیست

دوره 5، شماره 10، بهار 1401

10.22034/lc.2022.142460

شیما نادری؛ مجید مطلبی


19. میزان تاثیر اصلاح ساختارهای اجرایی بر پیشگیری از فساد مالی

دوره 3، شماره 7، پاییز و زمستان 1399، صفحه 42-56

میثم نعمت اللهی؛ نجمه مالکی بروجنی


20. جرایم سازمان یافته اداری ناشی از نفوذ مدیران ارشد دولتی در حقوق ایران

دوره 2، شماره 2، بهار 1398، صفحه 45-61

داود محبی؛ علیرضا مجیدی؛ امین شفیعی


21. واکاوی حقوقی تطبیقی نهاد وثیقه در پرتو قوانین ایران و انگلیس

دوره 4، شماره 8، بهار و تابستان 1400، صفحه 45-77

10.22034/lc.2021.131069

حسین رحیمی خجسته؛ مرضیه فتحی برناجی


23. مخاصمه یمن؛ امکان‌سنجی نقش‌آفرینی دیوان کیفری بین المللی

دوره 2، شماره 3، تابستان 1398، صفحه 67-86

موسی عاکفی قاضیانی؛ محمد عاکفی قاضیانی