تعداد مقالات: 54
1. تدابیر پیشگیرانه فنی جهت حفاظت از اطلاعات مالی در فضای سایبر

دوره 1، شماره 1، زمستان 1397، صفحه 9-38

الهام سلیمان دهکردی؛ زهرا صالح آبادی؛ کیانوش سمنگوئی


2. جایگاه قانون مداری در غرب با نگاهی ویژه به بریتانیای کبیر

دوره 2، شماره 2، بهار 1398، صفحه 9-19

ایرج گلدوزیان؛ الهام حیدری نژاد؛ زهرا وهبی


4. جرم زایی در قوانین و مقررات ثبتی از طریق اعتبار بخشیدن به اسناد عادی

دوره 3، شماره 6، بهار و تابستان 1399، صفحه 9-27

10.22034/flj.2020.118836

ایرج گلدوزیان؛ مریم رجبی؛ سجاد لشکری آذر


5. مسئولیت‌ مدنی ناشی از حوادث هوایی با نگاهی به مقررات داخلی و بین‌المللی و رویه قضائی

دوره 3، شماره 7، پاییز و زمستان 1399

سبحان طیبی؛ یگانه سادات صفوی


8. حمایت کیفری از استفاده از اطلاعات نهانی در حقوق ایران

دوره 2، شماره 3، تابستان 1398، صفحه 33-65

الهام سلیمان دهکردی؛ سمیرا پیریایی


9. عدالت ترمیمی در نظام حقوقی ایران و دیوان کیفری بین المللی

دوره 1، شماره 1، زمستان 1397، صفحه 39-65

غلامحسین رضائی؛ یاسر شاکری


10. ثبت بین‌المللی اختراعات در صنایع پزشکی

دوره 3، شماره 7، پاییز و زمستان 1399

حمیدرضا منیبی؛ بیتا رمضان پور


12. جرایم سازمان یافته اداری ناشی از نفوذ مدیران ارشد دولتی در حقوق ایران

دوره 2، شماره 2، بهار 1398، صفحه 45-61

داود محبی؛ علیرضا مجیدی؛ امین شفیعی


14. مخاصمه یمن؛ امکان‌سنجی نقش‌آفرینی دیوان کیفری بین المللی

دوره 2، شماره 3، تابستان 1398، صفحه 67-86

موسی عاکفی قاضیانی؛ محمد عاکفی قاضیانی


15. میزان تاثیر اصلاح ساختارهای اجرایی بر پیشگیری از فساد مالی

دوره 3، شماره 7، پاییز و زمستان 1399

میثم نعمت اللهی؛ نجمه مالکی بروجنی


17. تبیین سرقت هویت در نظام کیفری ایران

دوره 2، شماره 2، بهار 1398، صفحه 63-85

الهام سلیمان دهکردی؛ ارشیاناز حیدریان


18. لزوم تحدید تخلفات انتظامی وکلا و امکان اعاده حقوق صنفی

دوره 2، شماره 3، تابستان 1398، صفحه 87-102

پریسا محمدی مقدم


19. بررسی خلاء های قانونی در برقراری امنیت در دریا

دوره 1، شماره 1، زمستان 1397، صفحه 89-111

محمد قربان زاده؛ علی زندی راد؛ محمد کمالی


21. نفقه زوجه در حقوق ایران و هندوستان

دوره 3، شماره 6، بهار و تابستان 1399، صفحه 77-92

10.22034/flj.2020.118840

فاطمه آناهید؛ مریم سیدمتین


22. بررسی روند رسیدگی به قضیه ماکس پلانت در دیوان بین‌المللی حقوق دریاها

دوره 2، شماره 2، بهار 1398، صفحه 87-108

موسی عاکفی قاضیانی؛ محمد عاکفی قاضیانی


23. نقدی بر صدور حکم برائت برای بزه افتراء؛ از باب تظلم خواهی

دوره 2، شماره 3، تابستان 1398، صفحه 103-112

فرود شکوه مسقانی؛ امیررضا قانع


24. عوامل اجتماعی موثر در بزهکاری نوجوانان شهر کازرون و راه های پیشگیری از آن

دوره 1، شماره 1، زمستان 1397، صفحه 113-130

اسماعیل عبدالهی؛ فرزاد حسینی؛ یاسین مطهری زاده