تعداد مقالات: 44
1. تدابیر پیشگیرانه فنی جهت حفاظت از اطلاعات مالی در فضای سایبر

دوره 1، شماره 1، زمستان 1397، صفحه 9-38

الهام سلیمان دهکردی؛ زهرا صالح آبادی؛ کیانوش سمنگوئی


2. جایگاه قانون مداری در غرب با نگاهی ویژه به بریتانیای کبیر

دوره 2، شماره 2، بهار 1398، صفحه 9-19

ایرج گلدوزیان؛ الهام حیدری نژاد؛ زهرا وهبی


4. جرم زایی در قوانین و مقررات ثبتی از طریق اعتبار بخشیدن به اسناد عادی

دوره 3، شماره 6، بهار و تابستان 1399، صفحه 9-27

10.22034/flj.2020.118836

ایرج گلدوزیان؛ مریم رجبی؛ سجاد لشکری آذر


7. حمایت کیفری از استفاده از اطلاعات نهانی در حقوق ایران

دوره 2، شماره 3، تابستان 1398، صفحه 33-65

الهام سلیمان دهکردی؛ سمیرا پیریایی


8. عدالت ترمیمی در نظام حقوقی ایران و دیوان کیفری بین المللی

دوره 1، شماره 1، زمستان 1397، صفحه 39-65

غلامحسین رضائی؛ یاسر شاکری


10. جرایم سازمان یافته اداری ناشی از نفوذ مدیران ارشد دولتی در حقوق ایران

دوره 2، شماره 2، بهار 1398، صفحه 45-61

داود محبی؛ علیرضا مجیدی؛ امین شفیعی


12. مخاصمه یمن؛ امکان‌سنجی نقش‌آفرینی دیوان کیفری بین المللی

دوره 2، شماره 3، تابستان 1398، صفحه 67-86

موسی عاکفی قاضیانی؛ محمد عاکفی قاضیانی


14. تبیین سرقت هویت در نظام کیفری ایران

دوره 2، شماره 2، بهار 1398، صفحه 63-85

الهام سلیمان دهکردی؛ ارشیاناز حیدریان


15. لزوم تحدید تخلفات انتظامی وکلا و امکان اعاده حقوق صنفی

دوره 2، شماره 3، تابستان 1398، صفحه 87-102

پریسا محمدی مقدم


16. بررسی خلاء های قانونی در برقراری امنیت در دریا

دوره 1، شماره 1، زمستان 1397، صفحه 89-111

محمد قربان زاده؛ علی زندی راد؛ محمد کمالی


17. نفقه زوجه در حقوق ایران و هندوستان

دوره 3، شماره 6، بهار و تابستان 1399، صفحه 77-92

10.22034/flj.2020.118840

فاطمه آناهید؛ مریم سیدمتین


18. بررسی روند رسیدگی به قضیه ماکس پلانت در دیوان بین‌المللی حقوق دریاها

دوره 2، شماره 2، بهار 1398، صفحه 87-108

موسی عاکفی قاضیانی؛ محمد عاکفی قاضیانی


19. نقدی بر صدور حکم برائت برای بزه افتراء؛ از باب تظلم خواهی

دوره 2، شماره 3، تابستان 1398، صفحه 103-112

فرود شکوه مسقانی؛ امیررضا قانع


20. عوامل اجتماعی موثر در بزهکاری نوجوانان شهر کازرون و راه های پیشگیری از آن

دوره 1، شماره 1، زمستان 1397، صفحه 113-130

اسماعیل عبدالهی؛ فرزاد حسینی؛ یاسین مطهری زاده


21. واکاوی ماهیت حقوق بین الملل در نظریه فلسفی هربرت هارت

دوره 3، شماره 6، بهار و تابستان 1399، صفحه 93-105

10.22034/flj.2020.118841

موسی عاکفی قاضیانی؛ محمد عاکفی قاضیانی


22. شروط ثبات قراردادها در حقوق آمریکا

دوره 2، شماره 2، بهار 1398، صفحه 109-121

محمدباقر فیجان؛ محمدامین مرادی


23. مسئولیت پزشکان در سیستم کیفری انگلستان

دوره 2، شماره 3، تابستان 1398، صفحه 113-125

زهرا وهبی