تعداد مقالات: 32
1. تدابیر پیشگیرانه فنی جهت حفاظت از اطلاعات مالی در فضای سایبر

دوره 1، شماره 1، زمستان 1397، صفحه 9-38

الهام سلیمان دهکردی؛ زهرا صالح آبادی؛ کیانوش سمنگوئی


2. جایگاه قانون مداری در غرب با نگاهی ویژه به بریتانیای کبیر

دوره 2، شماره 2، بهار 1398، صفحه 9-19

ایرج گلدوزیان؛ الهام حیدری نژاد؛ زهرا وهبی


5. حمایت کیفری از استفاده از اطلاعات نهانی در حقوق ایران

دوره 2، شماره 3، تابستان 1398، صفحه 33-65

الهام سلیمان دهکردی؛ سمیرا پیریایی


6. عدالت ترمیمی در نظام حقوقی ایران و دیوان کیفری بین المللی

دوره 1، شماره 1، زمستان 1397، صفحه 39-65

غلامحسین رضائی؛ یاسر شاکری


7. جرایم سازمان یافته اداری ناشی از نفوذ مدیران ارشد دولتی در حقوق ایران

دوره 2، شماره 2، بهار 1398، صفحه 45-61

داود محبی؛ علیرضا مجیدی؛ امین شفیعی


9. مخاصمه یمن؛ امکان‌سنجی نقش‌آفرینی دیوان کیفری بین المللی

دوره 2، شماره 3، تابستان 1398، صفحه 67-86

موسی عاکفی قاضیانی؛ محمد عاکفی قاضیانی


10. تبیین سرقت هویت در نظام کیفری ایران

دوره 2، شماره 2، بهار 1398، صفحه 63-85

الهام سلیمان دهکردی؛ ارشیاناز حیدریان


11. لزوم تحدید تخلفات انتظامی وکلا و امکان اعاده حقوق صنفی

دوره 2، شماره 3، تابستان 1398، صفحه 87-102

پریسا محمدی مقدم


12. بررسی خلاء های قانونی در برقراری امنیت در دریا

دوره 1، شماره 1، زمستان 1397، صفحه 89-111

محمد قربان زاده؛ علی زندی راد؛ محمد کمالی


13. بررسی روند رسیدگی به قضیه ماکس پلانت در دیوان بین‌المللی حقوق دریاها

دوره 2، شماره 2، بهار 1398، صفحه 87-108

موسی عاکفی قاضیانی؛ محمد عاکفی قاضیانی


14. نقدی بر صدور حکم برائت برای بزه افتراء؛ از باب تظلم خواهی

دوره 2، شماره 3، تابستان 1398، صفحه 103-112

فرود شکوه مسقانی؛ امیررضا قانع


15. عوامل اجتماعی موثر در بزهکاری نوجوانان شهر کازرون و راه های پیشگیری از آن

دوره 1، شماره 1، زمستان 1397، صفحه 113-130

اسماعیل عبدالهی؛ فرزاد حسینی؛ یاسین مطهری زاده


16. شروط ثبات قراردادها در حقوق آمریکا

دوره 2، شماره 2، بهار 1398، صفحه 109-121

محمدباقر فیجان؛ محمدامین مرادی


17. مسئولیت پزشکان در سیستم کیفری انگلستان

دوره 2، شماره 3، تابستان 1398، صفحه 113-125

زهرا وهبی


19. تأثیر ارز دیجیتال بر مقررات ارز (پول) سنتی

دوره 2، شماره 2، بهار 1398، صفحه 123-153

سعید سیاه بیدی کرمانشاهی؛ رضا محبی


20. بررسی اجمالی مقررات ارز دیجیتال و پیامدهای قانونی آن

دوره 1، شماره 1، زمستان 1397، صفحه 149-167

سعید سیاه بیدی کرمانشاهی؛ حمیدرضا کناری زاده


24. مطالعه تطبیقی کیفر قتل عمد در قانون مجازات ایران و عراق

دوره 2، شماره 4، پاییز 1398، صفحه 35-56

سیدعلی ربانی موسویان؛ سیده پریسا اندک