تعداد مقالات: 77
2. تدابیر پیشگیرانه فنی جهت حفاظت از اطلاعات مالی در فضای سایبر

دوره 1، شماره 1، زمستان 1397، صفحه 9-38

الهام سلیمان دهکردی؛ زهرا صالح آبادی؛ کیانوش سمنگوئی


3. جایگاه قانون مداری در غرب با نگاهی ویژه به بریتانیای کبیر

دوره 2، شماره 2، بهار 1398، صفحه 9-19

ایرج گلدوزیان؛ الهام حیدری نژاد؛ زهرا وهبی


5. جرم زایی در قوانین و مقررات ثبتی از طریق اعتبار بخشیدن به اسناد عادی

دوره 3، شماره 6، بهار و تابستان 1399، صفحه 9-27

10.22034/flj.2020.118836

ایرج گلدوزیان؛ مریم رجبی؛ سجاد لشکری آذر


6. ابعاد فقهی و جرم شناختی شرط بندی در فضای مجازی

دوره 4، شماره 8، بهار و تابستان 1400

10.22034/lc.2021.130936

ابوالفتح خالقی؛ سیمین فرخی نیا


9. ثبت بین‌المللی اختراعات در صنایع پزشکی

دوره 3، شماره 7، پاییز و زمستان 1399، صفحه 27-41

حمیدرضا منیبی؛ بیتا رمضان پور


11. حمایت کیفری از استفاده از اطلاعات نهانی در حقوق ایران

دوره 2، شماره 3، تابستان 1398، صفحه 33-65

الهام سلیمان دهکردی؛ سمیرا پیریایی


12. عدالت ترمیمی در نظام حقوقی ایران و دیوان کیفری بین المللی

دوره 1، شماره 1، زمستان 1397، صفحه 39-65

غلامحسین رضائی؛ یاسر شاکری


14. آثار قرارداد انتقال تکنولوژی در حقوق ایران

دوره 4، شماره 9، پاییز و زمستان 1400

افشین مجاهد


16. میزان تاثیر اصلاح ساختارهای اجرایی بر پیشگیری از فساد مالی

دوره 3، شماره 7، پاییز و زمستان 1399، صفحه 42-56

میثم نعمت اللهی؛ نجمه مالکی بروجنی


17. جرایم سازمان یافته اداری ناشی از نفوذ مدیران ارشد دولتی در حقوق ایران

دوره 2، شماره 2، بهار 1398، صفحه 45-61

داود محبی؛ علیرضا مجیدی؛ امین شفیعی


19. مخاصمه یمن؛ امکان‌سنجی نقش‌آفرینی دیوان کیفری بین المللی

دوره 2، شماره 3، تابستان 1398، صفحه 67-86

موسی عاکفی قاضیانی؛ محمد عاکفی قاضیانی


20. واکاوی حقوقی تطبیقی نهاد وثیقه در پرتو قوانین ایران و انگلیس

دوره 4، شماره 8، بهار و تابستان 1400

10.22034/lc.2021.131069

حسین رحیمی خجسته؛ مرضیه فتحی برناجی


21. تبیین اصل اطلاع رسانی در پرتو آئین رضایت قبلی کنوانسیون روتردام 2003

دوره 4، شماره 9، پاییز و زمستان 1400

محمد مبینی فر؛ مرضیه فتحی برناجی


24. تبیین سرقت هویت در نظام کیفری ایران

دوره 2، شماره 2، بهار 1398، صفحه 63-85

الهام سلیمان دهکردی؛ ارشیاناز حیدریان


25. لزوم تحدید تخلفات انتظامی وکلا و امکان اعاده حقوق صنفی

دوره 2، شماره 3، تابستان 1398، صفحه 87-102

پریسا محمدی مقدم