شماره جاری: دوره 2، شماره 4، پاییز 1398، صفحه 1-145 
3. بررسی سیر تاریخی تحولات نهاد وکالت، مشاوره حقوقی و قضایی در ایران

صفحه 57-76

سید حسام الدین رفیعی طباطبایی؛ مطهره سادات رفیعی طباطبایی


6. ارتباط ارزهای دیجیتال با اوراق بهادار

صفحه 119-135

سعید سیاه بیدی کرمانشاهی؛ رضا محبی