کلیدواژه‌ها = مالکیت فکری
تعداد مقالات: 2
1. ثبت بین‌المللی اختراعات در صنایع پزشکی

دوره 3، شماره 7، پاییز و زمستان 1399، صفحه 27-41

حمیدرضا منیبی؛ بیتا رمضان پور


2. بررسی تطبیقی جبران خسارت ناشی از نقض مالکیت فکری در حقوق ایران و موافقتنامه تریپس

دوره 3، شماره 7، پاییز و زمستان 1399، صفحه 106-127

حمید ابهری؛ سام محمدی؛ احسان نعمتی