کلیدواژه‌ها = تجاوز جنسی
تجاوز به معلولین: اولین پژوهش اینترنتی مرتبط با تجاوز به افراد معلول

دوره 5، شماره 13، اسفند 1401

10.22034/lc.2023.160280

صادق فتیلی؛ محمد فتیلی؛ ابراهیم مقدم