کلیدواژه‌ها = جرائم زیست محیطی
تعداد مقالات: 1
1. جرم شناسی سبز و جرائم و آسیب‌های زیست محیطی

دوره 2، شماره 5، زمستان 1398، صفحه 66-92

10.22034/flj.2020.111268

رستم علی اکبری؛ نادر چمنی