کلیدواژه‌ها = نهادهای نظارتی
تعداد مقالات: 1
1. مسئولیت پزشکان در سیستم کیفری انگلستان

دوره 2، شماره 3، تابستان 1398، صفحه 113-125

زهرا وهبی