نویسنده = مصطفی افضلی گروه
تعداد مقالات: 2
1. آثار و شرایط دادرسی غیابی در حقوق ایران و فرانسه

دوره 4، شماره 9، اسفند 1400، صفحه 237-258

10.22034/lc.2022.135866

سیدجعفر هاشمی باجگانی؛ مصطفی افضلی گروه


2. آثار نفقه زوجه در حقوق ایران و فرانسه

دوره 4، شماره 8، شهریور 1400، صفحه 268-279

10.22034/lc.2021.132910

مصطفی افضلی گروه