نویسنده = عباس کریمی
تعداد مقالات: 2
1. تعهد حسن‌نیت در قراردادها در حقوق ایران و فرانسه

دوره 4، شماره 8، بهار و تابستان 1400، صفحه 234-248

10.22034/lc.2021.132723

عباس کریمی؛ اباالفضل سلیمیان


2. مطالعه تطبیقی عدم نفوذ با بطلان نسبی در حقوق ایران و فرانسه

دوره 4، شماره 8، بهار و تابستان 1400، صفحه 280-293

10.22034/lc.2021.133359

عباس کریمی؛ غلامرضا ایزدپناه