نویسنده = ربانی موسویان، سیدعلی
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه تطبیقی کیفر قتل عمد در قانون مجازات ایران و عراق

دوره 2، شماره 4، پاییز 1398، صفحه 35-56

سیدعلی ربانی موسویان؛ سیده پریسا اندک