نویسنده = رستم علی اکبری
تعداد مقالات: 4
1. اصول و قواعد حاکم بر اخلاق حرفه ای در شغل وکالت

دوره 4، شماره 9، پاییز و زمستان 1400

10.22034/lc.2022.134644

رستم علی اکبری؛ یاسر شاکری


2. نقد و ارزیابی ضررهای فردی، اجتماعی و قضائی جرم انگاری در نظام کیفری ایران

دوره 4، شماره 8، بهار و تابستان 1400، صفحه 294-313

10.22034/lc.2021.133749

رستم علی اکبری؛ امیر فرج بخش


3. جرم شناسی سبز و جرائم و آسیب‌های زیست محیطی

دوره 2، شماره 5، زمستان 1398، صفحه 66-92

10.22034/flj.2020.111268

رستم علی اکبری؛ نادر چمنی