نویسنده = موسی عاکفی قاضیانی
تعداد مقالات: 5
3. واکاوی ماهیت حقوق بین الملل در نظریه فلسفی هربرت هارت

دوره 3، شماره 6، بهار و تابستان 1399، صفحه 93-105

10.22034/flj.2020.118841

موسی عاکفی قاضیانی؛ محمد عاکفی قاضیانی


4. مخاصمه یمن؛ امکان‌سنجی نقش‌آفرینی دیوان کیفری بین المللی

دوره 2، شماره 3، تابستان 1398، صفحه 67-86

موسی عاکفی قاضیانی؛ محمد عاکفی قاضیانی


5. بررسی روند رسیدگی به قضیه ماکس پلانت در دیوان بین‌المللی حقوق دریاها

دوره 2، شماره 2، بهار 1398، صفحه 87-108

موسی عاکفی قاضیانی؛ محمد عاکفی قاضیانی