نویسنده = کناری زاده، حمیدرضا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اجمالی مقررات ارز دیجیتال و پیامدهای قانونی آن

دوره 1، شماره 1، زمستان 1397، صفحه 149-167

سعید سیاه بیدی کرمانشاهی؛ حمیدرضا کناری زاده