نویسنده = زندی راد، علی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی خلاء های قانونی در برقراری امنیت در دریا

دوره 1، شماره 1، زمستان 1397، صفحه 89-111

محمد قربان زاده؛ علی زندی راد؛ محمد کمالی