نویسنده = زهرا وهبی
تعداد مقالات: 3
1. مسئولیت پزشکان در سیستم کیفری انگلستان

دوره 2، شماره 3، تابستان 1398، صفحه 113-125

زهرا وهبی


2. جایگاه قانون مداری در غرب با نگاهی ویژه به بریتانیای کبیر

دوره 2، شماره 2، بهار 1398، صفحه 9-19

ایرج گلدوزیان؛ الهام حیدری نژاد؛ زهرا وهبی