نویسنده = سیاه بیدی کرمانشاهی، سعید
تعداد مقالات: 3
1. ارتباط ارزهای دیجیتال با اوراق بهادار

دوره 2، شماره 4، پاییز 1398، صفحه 119-135

سعید سیاه بیدی کرمانشاهی؛ رضا محبی


2. تأثیر ارز دیجیتال بر مقررات ارز (پول) سنتی

دوره 2، شماره 2، بهار 1398، صفحه 123-153

سعید سیاه بیدی کرمانشاهی؛ رضا محبی


3. بررسی اجمالی مقررات ارز دیجیتال و پیامدهای قانونی آن

دوره 1، شماره 1، زمستان 1397، صفحه 149-167

سعید سیاه بیدی کرمانشاهی؛ حمیدرضا کناری زاده