نویسنده = صادق فتیلی
بررسی رابطه بین تراکم جمعیت و جرم شناسی در شهر اهواز

دوره 5، شماره 13، اسفند 1401

10.22034/lc.2023.160279

حمید عیاده پور؛ علی صالحی؛ صادق فتیلی


بررسی صلاحیت دادگاه های ایران در رسیدگی به سانحه هواپیمای اوکراینی

دوره 5، شماره 11، شهریور 1401، صفحه 575-588

10.22034/lc.2022.152553

مریم کمائی؛ علی بیک زاده؛ صادق فتیلی